www.tehnokonstrukt.com
www.tehnokonstrukt.com
Услуги със строителна техника
Име на фирма* Техноконструкт оод
Лице за контакт* Славей Сивриев
Длъжност* управител
Офис адрес* Гр.Пловдив   бул.Пещерско шосе до б-я ЕКО
Телефон за връзка* 0896/700610      0896/700611    
Факс номер

Електронна поща tehnokonstrukt@mail.bg